Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Hội nghị Đảng viên lần thứ I năm 2018

Vào sáng ngày 08 tháng 02 năm 2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Hội nghị Đảng viên lần thứ I năm 2018. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Hiệp Sĩ – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
 Trong năm 2017, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các công việc phát sinh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại, an ninh đối ngoại, ngoại giao nhân dân và hoạt động kinh doanh của đơn vị. Từng bước xây dựng, hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty; Triển khai chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2025 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Thành phố đã chấp thuận điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu năm 2017 phù hợp với năng lực thực hiện theo kiến nghị của Công ty; Thực hiện tốt việc kiện toàn tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng nội bộ đoàn kết, vững mạnh.
Trong công tác xây dựng Đảng, về công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động để vượt qua những khó khăn, cố gắng khắc phục những tồn tại hạn chế. Lãnh đạo hai đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Tại Hội nghị, Đảng ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968”.

Các bài viết khác

Lượt xem: 528