Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 1996-2017

Sáng 5/7, tại Hà Nội, Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban trong giai đoạn từ 1996-2017.
Thời gian qua, vai trò của các tổ chức phi Chính phủ ngày càng được ghi nhận thông qua các nỗ lực, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, tham gia xây dựng chính sách… Tại nước ta, hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mở rộng quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.
Để đảm bảo quản lý và tăng cường hoạt động viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, một cơ chế liên ngành nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác này. Thực tiễn trong hơn 20 năm hoạt động cho thấy, việc thành lập Uỷ ban là một quyết định đúng đắn. Uỷ ban đã bám sát các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước; nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tích cực.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của Ủy ban và các bộ, ngành địa phương đã đạt được thời gian qua. Thủ tướng đề nghị các Ủy ban, các bộ, ngành địa phương tạo điều kiện cho các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và theo đúng các quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu phải thống nhất nhận thức về công tác phi Chính phủ nước ngoài, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, đối mới, cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan, tăng cường vận động và hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.
Theo lời mời của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Công ty FOSCO đã cử đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Thị Vinh Tuyến, Phó Trưởng Phòng Đối ngoại tham dự Hội nghị này.

(Trích nguồn TTX Việt Nam)

Các bài viết khác

Lượt xem: 228