Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại phòng họp Công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Tương Minh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết hoạt động Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công Đoàn, Bí Thư Đoàn Thanh niên và Ban Thanh tra Nhân dân.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng quan kết quả trọng tâm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy - HĐTV - Ban Tổng Giám đốc trên các lĩnh vực: chính trị đối ngoại, an ninh đối ngoại và ngoại giao nhân dân, hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, các dịch vụ của TT CƯLĐ và các hoạt động của Trường Quốc tế cũng như công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn trong việc thực hiện các dự án, điều hành tài chính, công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, công tác quản trị, phục vụ…
Qua các số liệu thống kê, phân tích đánh giá hoạt động năm 2017 cho thấy những thành quả đạt được rất khả quan đó là: Công ty bảo vệ thành công xếp loại Doanh nghiệp năm 2016 là Loại A, bảo vệ thành công xếp hạng Doanh nghiệp Hạng 1 và kiến nghị UBND Thành phố chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh đúng thực lực, khả năng thực tế của Công ty từ đó đã tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh để tập thể Ban Lãnh đạo, Người lao động tự tin tiếp tục phát huy sức mạnh  phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu được UBND Thành phố giao năm 2017, tiếp tục đưa Công ty phát triển bền vững qua đó nâng cao vị thế, uy tín trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao nhân dân và hoạt động động kinh doanh của Công ty. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ được tập trung kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được quan tâm kịp thời đã tạo được động lực, phấn khởi trong cán bộ công nhân viên của Công ty.
Về lĩnh vực ngoại giao, năm 2017 là năm có nhiều sự kiện, hoạt động ngoại giao mà Công ty FOSCO tổ chức, tham gia thành công tốt đẹp đã tạo được ấn tượng, hình ảnh đặc biệt nâng cao vị thế, uy tín đối ngoại đối với các cơ quan ngoại giao, đối tác, khách hàng. Công ty đã tổ chức thành công 03 sự kiện ngoại giao năm 2017 cho các Cơ quan Ngoại vụ các tỉnh phía Nam, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Tổ chức Quốc tế, Tổ chức Phi Chính phủ, Văn phòng kinh tế nước ngoài đó là: “Hội nghị gặp gỡ các cơ quan Ngoại giao đầu năm 2017”; sự kiện “Khi phu nhân Ngoại giao vào bếp” được tổ chức ngày 12/3/2017 tại khu Villa Thảo Điền Quận 2 và “Giải Quần vợt FOSCO lần 2 năm 2017” vào ngày 08/7/2017 tại khu du lịch Văn Thánh.
Về lĩnh vực kinh doanh: các đơn vị kinh doanh như XNKDN & COVP, Trường Quốc tế, TT CƯLĐ có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty. Doanh thu năm 2017 ước thực hiện đạt 104,36% so với chỉ tiêu kế hoạch do UBND TPHCM giao; Lãi trước thuế năm 2017 ước thực hiện đạt 100,37% so với chỉ tiêu kế hoạch. Các phòng chuyên môn đã tham mưu nhiều nội dung có tính chuyên đề, giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn đã góp phần vào kết quả chung của Công ty.  
Trên tin thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2018.
Kết thúc Hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV, ý kiến góp ý của Kiểm soát viên, các Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Nguyễn Tương Minh đã kết luận chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018 trên tinh thần tiết kiệm, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và đặc biệt có những giải pháp mang tính đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công ty năm 2018.

Các bài viết khác

Lượt xem: 600