Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 về công tác thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 06 tháng 7 năm 2018, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) và Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 về công tác tuyển, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ tại trụ sở Công ty FOSCO.
Chủ trì Hội nghị có:
Đ/c Nguyễn Trắc Bá - Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (SDDC),
Đ/c Nguyễn Tương Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO);
Đ/c Trần Hồng Đức - Giám đốc Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA).
Tham dự Hội nghị có: Đ/c Phạm Việt Chiến - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và các đồng chí cán bộ Cục A64 - Bộ Công an và các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, Công ty FOSCO và SCEDFA.
Hội nghị trao đổi về tình hình phối hợp công tác cũng như tình hình ký kết quy chế phối hợp giữa các tổ chức được Bộ Ngoại giao giao/ủy quyền và các cơ quan ngoại vụ địa phương, những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Tại Hội nghị, 3 đơn vị cũng đã trao đổi, thống nhất nội dung dự thảo Quy chế kiểm tra, giảm sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý lao động.
Trước đó, các Nhóm công tác của 3 đơn vị đã có các buổi làm việc theo các chuyên đề về tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài, về nhà và bảo hiểm, về tài chính - kế toán và các dịch vụ hỗ trợ.

Các bài viết khác

Lượt xem: 272